Upprop till arrangörer

Maten står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan och Almedalsveckan är ett perfekt ställe att visa upp hur vi med enkla medel kan minska denna påverkan. Vår uppmaning till alla som arrangerar seminarier, mingel och andra event där mat serveras under Almedalsveckan är därför att göra klimatsmarta val när det gäller maten – och visa upp de smarta valen som förebild för andra att inspireras av.

Under Almedalsveckan delar vi ut utmärkelsen Almedalens klimatsmartaste mat till den arrangör som jobbar bäst med mat som håller sig inom planetens gränser. Men det är inte bara klimatet som är viktigt, så vi tittar även på hur man jobbat med minskat matsvinn och biologisk mångfald.

Arrangörer kan registrera sitt almedalsevent och därmed automatiskt delta i tävlingen. För att göra det så enkelt som möjligt att delta erbjuds arrangörerna gratis klimatberäkning av maten av det forskardrivna företaget CarbonCloud. En jämförelse med standardmat i kategorierna frukost, lunch och mingelbuffé visar siffror svart på vitt hur mycket utsläpp arrangören sparar i CO2-ekvivalenter.

Vi publicerar också alla registrerade event här på vår webbplats och hjälper till att sprida informationen om eventen i sociala medier!

Falafel