Upprop till arrangörer

Maten står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan och Almedalsveckan är ett perfekt ställe att visa upp hur vi med enkla medel kan minska denna påverkan. Vår uppmaning till alla som arrangerar seminarier, mingel och andra event där mat serveras under Almedalsveckan är därför att göra klimatsmarta val när det gäller maten – och visa upp de smarta valen som förebild för andra att inspireras av.

Under Almedalsveckan delar vi ut utmärkelsen Almedalens klimatsmartaste mat till den arrangör som jobbar bäst med mat som håller sig inom planetens gränser. Men det är inte bara klimatet som är viktigt, så vi tittar även på hur man jobbat med minskat matsvinn och biologisk mångfald.

Falafel